Проект: BG16RGOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Бенефициент: „СВЕТА ГОРА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ООД

Обща стойност: 156 000 000 лв., от които 132 600 000 лв. европейско и 23 400 000 лв. национално съфинансиране

Начало: 27.01.2021 г.

Край: 27.04.2021 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ РЕЗЕРВАЦИИ , УРЕЖДАЩИ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ „СВЕТА ГОРА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО -ООД“КАТО ХОТЕЛИЕР ПО ПОВОД ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ХОТЕЛ СВЕТА ГОРА , ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО  УСЛУГИ И ГОСТИТЕ НА ХОТЕЛА НАПРАВИЛИ РЕЗЕРВАЦИЯ ПРЕЗ ОФИЦИАЛНИЯ УЕБ САЙТ НА ХОТЕЛ СВЕТА ГОРА.

1.Общи правила и условия за он лайн резервация

През официалния сайт на Парк хотел Рая Гардън /www. rayagarden.bg/, използвайки интегрирания модул за онлайн резервации, можете сами веднага да направите резервацията, която Ви е необходима, по зададени от Вас параметри

Настоящите общи условия за интернет резервации задължават „Парк хотел Рая Гардън “ като ХОТЕЛИЕР да осигури заявената от клиента резервация според предоставените от клиента чрез резервационния формуляр данни за: име на клиента, хотел, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка, брой и вид помещения.

Полето “ Коментари “ в резервационния формуляр няма задължителен характер за ХОТЕЛИЕРА и всички желания на клиента, попълнени във въпросното поле ще бъдат удовлетворени само при възможност.

В резервацията, под деца се приемат само лицата които нямат навършени 12 години към датата на пристигането. Дете до 3 години не се отбелязва като такова в резервационната форма. Информация за него трябва да се отбележи в коментара в края на резервацията.

2.Цени, предплащане, анулиране, неявяване и с дребния шрифт

С извършването на резервация през онлайн резервационния модул на официалния уеб сайт на Парк хотел Рая Гардън, Вие приемате и се съгласявате с прилаганите от ХОТЕЛИЕРА правила за анулиране и политиката му в случай на непристигане, както и с всички допълнителни условия и правила на ХОТЕЛИЕРА, които могат да се отнасят до Вашето посещение или престой (включително дребния шрифт на ХОТЕЛИЕРА, и съответните общи условия, които уреждат отношенията между „Света гора – Велико Търново – ООД“ като ХОТЕЛИЕР по повод предоставяните от Парк хотел Рая Гардън , гр.Велико Търново  услуги и гостите на хотела.

Цените в интернет страницата на Парк хотел Рая Гардън, гр.Велико Търново са в лева (BGN), с включен ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, броя и вида на избраните помещения и от актуалната ценова оферта за съответния период. Цени обявени в евро имат само информационен характер. Всички плащания свързани с резервации през официалния уеб сайт на Парк хотел Рая Гардън се извършват в български лева /BGN/.

Моля, имайте предвид, че резервация, за която е приложимо плащане на части или (пълно или частично) предплащане може да бъде анулирана от страна на ХОТЕЛИЕРА (без предварително уведомление или предупреждение), ако съответната(ите) (оставаща/и) сума/и не могат да бъдат събрани в цялост на съответната дата на плащане в съответствие с платежната политика на ХОТЕЛИЕРА и условията на конкретната резервация. Политиките на анулиране и предплащане могат да варират в зависимост от типа стая и избраната цена. Моля, внимателно прочетете с дребния шрифт и важната информация в потвърждението на резервацията за допълнителни политики, които могат да бъдат прилагани от ХОТЕЛИЕРА(например по отношение на изискване за възраст, депозит, допълнителни такси за (анулиране на) групови резервации, допълнителни легла / без безплатна закуска, приемане на домашни любимци / карти).

Късно плащане, грешна банкова информация, грешни данни на дебитна или кредитна карта, невалидни кредитна или дебитна карта или недостатъчни средства по тях са на Ваша отговорност и за Ваша сметка; в този случай нямате право на възстановяване на стойността на което и да било (невъзстановимо) предварително плащане, освен ако ХОТЕЛИЕРЪТ не се съгласи или не позволи това в съответствие с политиката си за (предварително) заплащане или анулиране.

Препоръчваме Ви внимателно да прочетете политиката на ХОТЕЛИЕРА относно анулирането на резервациите, заплащането и правилата при неявяване преди да направите резервацията, и да се уверите, че извършвате съответните плащания на време според изискванията на съответната резервация.

Приемаме заплащания с карти Visa, Visa Electron, Борика, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Union Pay, Bcard.

ХОТЕЛИЕРЪТ запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

При резервации на стандартна цена, при които резервацията е потвърдена без да е необходимо предплащане са в сила следните допълнителни условия:

 • Не се изисква предварително плащане от страна на госта.
 • Изисква се валидна кредитна или дебитна карта, която служи като гаранция за резервацията в случай на късна анулация или неявяване.
 • Картата може да бъде проверена за валидност чрез авторизация /блокиране на средства/
 • Кредитната/дебитната карта може да бъде авторизирана в деня преди пристигането със сумата на първата нощувка с цел гарантиране на интересите на хотела и изтегляне на неустойка в случай на късна анулация или неявяване.
 • Ако картата бъде успешно авторизирана /по нея бъде блокирана сума/ то резервацията е гарантирана и стаята се пази за госта до сутринта на следващия ден.
 • Ако картата не може да бъде авторизирана, то хотелът има право да поиска нова карта или да анулира резервацията без предупреждение.
 • В случай на късна анулация или неявяване, хотелът има право да изтегли стойността на първата нощувка за цялата резервация /ако тя се състои от няколко стаи/
 • При анулации направени от 7 до 15 дни  преди датата на пристигане , гостът дължи неустойка в размер на 50% от стойността на резервацията.
 • При анулации направени от деня на настаняване до 7 дни преди пристигане на госта се заплаща 100% от стойноста на резервацията.
 • Сумите за възстановяване на анулираните резервации по описаните в общите условия причини, се възстановяват по сметка от която е наредено плащането.Възстановяването на сумите се извършва до 5(пет) работни дни.
 • Данните за кредитната карта се криптират при тяхното получаване и не се съхраняват онлайн. Достъп до тях имат само оторизарани за това лица.
 • Рекламация за предоставените от хотела услуги се разглеждат само ако са заявени и документирани по време на престоя, преди напускане на хотела чрез подписване на протокол
 • Час на настаняване след 14:00ч.
 • Час на напускане до 12:00ч.

При резервация на невъзстановяема цена – в този случай цялата сума на резервацията трябва да бъде платена в момента на нейното потвърждаване:

 • Пълната сума на резервацията става изцяло дължима в момента на нейното потвърждаване
 • След потвърждение на всички данни на резервацията гостът ще бъде препратен към виртуален ПОС терминал за да бъде потвърдено плащането
 • Заплащането на пълната сума на резервацията става през виртуален ПОС терминал чрез изтегляне на сумата от кредитната/дебитната карта на госта като в този случай ХОТЕЛИЕРЪТ няма достъп до данните на кредитната карта
 • Резервацията се счита за окончателно потвърдена само в случай, че заплащането на цялата сума е успешно завършено и потвърдено от банката
 • Резервацията не може да бъде актуализирана или анулирана. Не могат да се променят датите на пристигане и заминаване, броя и категорията на помещенията, броя на гостите или допълнителните услуги заявени в процеса на резервация
 • Могат да бъдат променяни само имената на гостите и то след предварително съгласие от страна на ХОТЕЛИЕРА
 • Рекламация за предоставените от хотела услуги се разглеждат само ако са заявени и документирани по време на престоя, преди напускане на хотела чрез подписване на протокол
 • Час на настаняване след 14:00ч.
 • Час на напускане до 12:00ч.

Резервация на промоционална цена – в този случай важат условията на конкретната промоция

Резервация по програма за лоялни клиенти – в този случай важат условията на програмата за лоялни клиенти

Кореспонденция

При извършване и приключване на резервация, Вие се съгласявате да получите имейл, който ще се постараем да Ви изпратим малко след потвърждението на резервацията. Имейлът съдържа информация за хотела, персонален код на резервацията Ви, информация за Вашата резервирана услуга, както и информация относно анулация, модификация и преглед на резервацията в системата на уеб сайта ни. Вие се съгласявате също така да получите имейл, който ще се постараем да Ви изпратим веднага след Вашия престой, с който ще Ви поканим да попълните нашия формуляр за оценки на гости. Моля вижте нашето изявление за конфиденциалност за повече информация относно как може да се свързваме с Вас.

Оригиналната българска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана българската.

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват и/или предоставяни на трети лица от ХОТЕЛИЕРА само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Декларираните от Вас имейл или телефон ще бъдат използвани за получаване на официална кореспонденция в качеството Ви на клиент – фактури, информация, уведомления, предизвестия и други.

За да продължите с резервацията и да я завършите с цел тя бъде окончателно потвърдена е необходимо да декларирате, че сте запознати и съгласни с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ РЕЗЕРВАЦИИ , УРЕЖДАЩИ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ „Света гора- Велико Търново – ООД“  КАТО ХОТЕЛИЕР ПО ПОВОД ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ  Парк хотел Рая Гардън, Гр.Велико Търново УСЛУГИ И ГОСТИТЕ НА ХОТЕЛА чрез поставяне на отметка в полето определено за тази цел.

„Света гора – Велико Търново – ООД“

Адрес по регистрация

Гр. Горна Оряховица, ул. Росица- 6

ЕИК 203389338

BG203389338

Мол:Антон Танев

 

Адрес за кореспонденция : гр.Велико Търново,  Парк хотел Рая Гардън, Хълм Света гора